Varsity boys
basketball
SCHEDULE
2023-2024
OPPONENT LOCATION & TIME SITE RESULTS
OTR 3 logo Nov 10 / 12:00 AM
VS OTR 3 Waxahachie High School Waxahachie, TX
- -
Waxahachie High School
Waxahachie, TX
- -
Plano East logo Nov 28 / 7:30 PM
VS Plano East Waxahachie High School Waxahachie, TX
- -
Waxahachie High School
Waxahachie, TX
- -
Lancaster logo Dec 12 / 7:30 PM
AT Lancaster Lancaster High School Lancaster, TX
- -
Lancaster High School
Lancaster, TX
- -
Cedar Hill logo Dec 19 / 7:30 PM
AT Cedar Hill Cedar Hill High School Cedar Hill, TX
- -
Cedar Hill High School
Cedar Hill, TX
- -
Desoto logo Jan 02 / 7:30 PM
VS Desoto Waxahachie High School Waxahachie, TX
- -
Waxahachie High School
Waxahachie, TX
- -
Duncanville logo Jan 05 / 7:30 PM
VS Duncanville Waxahachie High School Waxahachie, TX
- -
Waxahachie High School
Waxahachie, TX
- -
Legacy logo Jan 09 / 7:30 PM
AT Legacy Mansfield ISD Legacy High School Mansfield, TX
- -
Mansfield ISD Legacy High School
Mansfield, TX
- -
Mansfield High logo Jan 12 / 7:30 PM
VS Mansfield High Waxahachie High School Waxahachie, TX
- -
Waxahachie High School
Waxahachie, TX
- -
Lakeridge logo Jan 16 / 7:30 PM
AT Lakeridge Mansfield ISD Lake Ridge High School Mansfield, TX
- -
Mansfield ISD Lake Ridge High School
Mansfield, TX
- -
Skyline logo Jan 19 / 7:30 PM
VS Skyline Waxahachie High School Waxahachie, TX
- -
Waxahachie High School
Waxahachie, TX
- -
Cedar Hill logo Jan 23 / 7:30 PM
VS Cedar Hill Waxahachie High School Waxahachie, TX
- -
Waxahachie High School
Waxahachie, TX
- -
Desoto logo Jan 26 / 7:30 PM
AT Desoto DeSoto High School Desoto, TX
- -
DeSoto High School
Desoto, TX
- -
Duncanville logo Jan 30 / 7:30 PM
AT Duncanville Duncanville High School Duncanville, TX
- -
Duncanville High School
Duncanville, TX
- -
Legacy logo Feb 02 / 7:30 PM
VS Legacy Waxahachie High School Waxahachie, TX
- -
Waxahachie High School
Waxahachie, TX
- -
Mansfield High logo Feb 06 / 7:30 PM
AT Mansfield High Mansfield ISD Mansfield High School Mansfield, TX
- -
Mansfield ISD Mansfield High School
Mansfield, TX
- -
Lake Ridge logo Feb 09 / 7:30 PM
VS Lake Ridge Waxahachie High School Waxahachie, TX
- -
Waxahachie High School
Waxahachie, TX
- -
Skyline logo Feb 13 / 7:30 PM
AT Skyline Dallas ISD Skyline High School Dallas, TX
- -
Dallas ISD Skyline High School
Dallas, TX
- -
PRIVACY POLICY | © 2023 MASCOT MEDIA, LLC